Lap-painikkeen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Ottamalla käyttöön Kierros-pain.-asetuksen voit tallentaa kierroksen tai levon suorituksen aikana LAP-painikkeella. Poistamalla Kierros-pain.-asetuksen käytöstä voit estää kierrosten tallentamisen suorituksen aikaisten tahattomien painallusten vuoksi.

  1. Paina UP-painiketta pitkään.
  2. Valitse Asetukset > Sovellukset.
  3. Valitse suoritus.
  4. Valitse Kierros-pain..

    Lap-painikkeen tilaksi vaihtuu nykyisen asetuksen mukaan Käytössä tai Pois.