Symbolien määritykset

Näitä symboleita voi olla laitteessa tai lisävarusteissa.

Vaihtovirta. Laite soveltuu vaihtovirtakäyttöön.

Tasavirta. Laite soveltuu ainoastaan tasavirtakäyttöön.

Sulake. Sulakkeen teknisten tietojen tai sijainnin merkki.

WEEE-hävitys- ja -kierrätyssymboli. Tuotteessa oleva WEEE-symboli osoittaa, että tuote on EU:n sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen. Symbolilla pyritään estämään tuotteen vääränlainen hävittäminen ja edistämään uusiokäyttöä ja kierrätystä.