Tietokentät

Keskim. poljinn.

Pyöräily Nykyisen suorituksen keskimääräinen poljinnopeus.

Keskim. poljinn.

Juoksu Nykyisen suorituksen keskimääräinen askeltiheys.

Askeltiheys

Pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta tiedot saa näkyviin.

Askeltiheys

Juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).

Kierr. poljinn.

Pyöräily Nykyisen kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.

Kierr. poljinn.

Juoksu Nykyisen kierroksen keskimääräinen askeltiheys.

Vme kier. polj.n.

Pyöräily Viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.

Vme kier. polj.n.

Juoksu Viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen askeltiheys.

Ilmanpaine

Kalibroimaton ympäristön ilmanpaine

Keskinousu

Keskimääräinen nousuetäisyys edellisestä nollauksesta.

Kierroksen nousu

Nykyisen kierroksen pystysuuntaisen nousun matka.

Vme kier. nousu

Viimeisen kokonaisen kierroksen pystysuuntaisen nousun matka.

Maksiminousu

Maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.

Kokonaisnousu

Kokonaisnousumatka edellisen nollauksen jälkeen.

Tasapaino

Nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.

Tasap. 10s KA

Oikean/vasemman voiman tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.

Tasap, 30 s kesk

Oikean/vasemman voiman tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.

Tasap. 3s KA

Oikean/vasemman voiman tasapainon 3 sekunnin keskiarvo.

Keskitasapaino

Nykyisen toiminnon oikean/vasemman voiman tasapainon keskiarvo.

Kierr. tasap.

Nykyisen kierroksen oikean/vasemman voiman tasapainon keskiarvo.

Ilmanpaine

Nykyinen kalibroitu ilmanpaine.

Suuntima

Suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Suoritustaso

Suoritustaso on reaaliaikainen arvio suorituskyvystäsi.

Kalorit

Kulutettujen kalorien kokonaismäärä.

Kompassisuunta

Kompassiin perustuva kulkusuuntasi.

Reitti

Suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Keskilasku

Keskimääräinen laskuetäisyys edellisestä nollauksesta.

Kierroksen lasku

Nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun pituus.

Viime kierr lasku

Viimeisen kokonaisen kierroksen pystysuuntaisen laskun matka.

Maksimilasku

Maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.

Lasku yhteensä

kokonaislaskumatka edellisen nollauksen jälkeen.

Etäisyys

Nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.

Intervallin matka

Nykyisen intervallin kuljettu matka.

Kierr. matka

Nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.

V. interv. matka

Viimeisen kokonaisen intervallin aikana kuljettu matka.

Viim. kierr. pit.

Viimeisen kokonaisen kierroksen aikana kuljettu matka.

Merimatka

Kuljettu matka merenkulkuyksikköinä.

Matkaa jäljellä

Jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Matka seuraav.

Jäljellä oleva matka reitin seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Korkeus

Nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.

Maksimikorkeus

Suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.

Väh.korkeus

Matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.

Määränp. nimi

Viimeinen piste reitillä määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

ETA

Arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Saap.a. seur.

Arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

ETE

Arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Laskusuhde

Kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde pystyetäisyyden muutokseen.

Laskus. määränp

Laskusuhde, jonka tarvitset laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

GPS-korkeus

Nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.

GPS-suunta

GPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.

Kaltevuus

Kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.

MKKES

Millisekunteina mitattava aika, jonka olet maassa juostessasi kunkin askeleen kohdalla. Maakosketuksen kestoa ei lasketa kävelyn aikana.

MAAK. keskik.

Nykyisen toiminnon maakosketuksen keskimääräinen kesto.

Kierr. maak. k.

Nykyisen kierroksen maakosketuksen keskimääräinen kesto.

MKA-tasapaino

Maakosketuksen keston vasemman ja oikean jalan tasapaino juoksun aikana.

MKK-keskitasap.

Maakosketuksen keston keskitasapaino nykyisen harjoituksen aikana.

Kier MKK-tasap.

Maakosketuksen keston keskitasapaino nykyisen kierroksen aikana.

Kulkusuunta

Kulkusuuntasi.

Syke

Syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä yhteensopivaan sykemittariin.

%SYV

Sykevarannon prosenttiarvo (maksimisyke miinus leposyke).

SY (% maks.)

Prosenttiosuus maksimisykkeestä.

Keskimäär. syke

Nykyisen suorituksen keskisyke.

Keskim.%SYV

nykyisen suorituksen sykevarannon keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).

Kskm.SY%/max

Nykyisen suorituksen maksimisykkeen keskiprosentti.

Int. keskisyke

Nykyisen uinti-intervallin keskisyke.

Int. kesk. %SYV

Nykyisen uinti-intervallin sykevarannon keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).

Int. kesk. %max.

Nykyisen uinti-intervallin maksimisykkeen keskiprosentti.

Int. maksimisyke

Nykyisen uinti-intervallin maksimisyke.

Int. maks-% SYV

Nykyisen uinti-intervallin sykevarannon maksimiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).

Int maks-% max.

Nykyisen uinti-intervallin maksimisykkeen maksimiprosentti.

SY-kierros

Nykyisen kierroksen keskisyke.

Kierr. % SYV

nykyisen kierroksen sykevarannon keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).

Kier. SY % maks.

Nykyisen kierroksen maksimisykkeen keskiprosentti.

Viime kierr. SY

Viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.

Sykealue

Nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).

Kierrokset

Nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten määrä.

Altaanvälit

Nykyisen suorituksen aikana uitujen altaanvälien määrä.

Interv. altaanv.

Nykyisen intervallin aikana uitujen altaanvälien määrä.

Määränp. sijainti

Määränpään sijainti.

Pituus-/lev.aste

Nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.

Sijainti

Nykyinen sijainti valituilla sijaintimuotoasetuksilla.

Seur. reittipiste

Reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Suuntapoikk.

Alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Tahti / 500 m

Nykyinen uintitahti 500 metrillä.

Keskit. / 500 m

Nykyisen suorituksen keskiuintitahti 500 metrillä.

Kierrost. / 500 m

Nykyisen kierroksen keskiuintitahti 500 metrillä.

V kier t / 500 m

Viime kierroksen keskiuintitahti 500 metrillä.

Keskimäär. tahti

Nykyisen suorituksen keskimääräinen tahti.

Tahti

Nykyinen tahti.

Intervallin tahti

Nykyisen intervallin keskimääräinen tahti.

Kierrostahti

Nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.

V. interv. tahti

Viimeksi uidun intervallin keskimääräinen tahti.

Viime kierr. tahti

Viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen tahti.

V. altaanv. tahti

Viimeksi uidun altaanvälin keskimääräinen tahti.

Polj. tasais.

Sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.

Voima

Nykyinen voimantuotto watteina.

% FTP

Nykyinen voimantuotto prosentteina kynnystehosta.

Voima, 10s kesk.

Voimantuoton 10 sekunnin keskiarvo liikkeellä.

Voima, 30s kesk.

Voimantuoton 30 sekunnin keskiarvo liikkeellä.

Voima, 3 s kesk.

Voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo liikkeellä.

Keskim. voima

Nykyisen suorituksen voimantuoton keskiarvo.

Intensity Factor

Nykyisen suorituksen Intensity Factor.

Kierr. voima

Nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.

V. kierr. voima

Viimeisen kokonaisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.

Maksimivoima

Nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.

Kierr. max.voima

Nykyisen kierroksen voimantuoton huippu.

NP

Nykyisen suorituksen Normalized Power.

Kierroksen NP

Nykyisen kierroksen keskimääräinen Normalized Power.

Viime kierr. NP

Viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen Normalized Power.

Voima/paino

Nykyinen voima watteina/kilogramma.

TSS

Nykyisen suorituksen Training Stress Score.

Voima-alue

Nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai mukautettujen asetusten perusteella.

Toisto päällä

Viime intervallin ja nykyisen levon ajanotto (allasuinti).

Lepoajanotto

Nykyisen levon ajanotto (allasuinti).

Nopeus

Nykyinen kulkunopeus.

Keskinopeus

Nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.

Kierrosnopeus

Nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.

Viime kierr. nop.

Viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen nopeus.

Maksiminopeus

Nykyisen suorituksen huippunopeus.

Merenkulkunop.

Nykyinen nopeus solmuina.

Askeleet

Jalka-anturin mittaama askelmäärä.

Kesk. vetomatka

Nykyisen harjoituksen aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.

Int. vetomatka

Nykyisen intervallin aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.

Viime int. vetom.

Viimeksi uidun intervallin aikana yhdellä vedolla kuljettu keskimääräinen matka.

Vetomatka

Vetokohtainen matka.

Vedot

Nykyisen suorituksen vetojen kokonaismäärä.

intervallin vedot

Nykyisen intervallin vetojen kokonaismäärä.

V. interv. vedot

Viimeksi uidun intervallin vetojen kokonaismäärä.

V. alt.v. vedot

Viimeksi uidun altaanvälin vetojen kokonaismäärä.

Keskivedot/alt.

Yhden allasvälin keskimääräinen vetojen määrä nykyisen harjoituksen ajalta.

Int vedot/alt.väli

Yhden allasvälin keskimääräinen vetojen määrä nykyisen intervallin ajalta.

Vetotahti

Vetojen määrä minuutissa.

Keskivetotahti

Keskimääräinen vetojen määrä minuutissa nykyisen suorituksen ajalta.

Interv. vetotahti

Keskimääräinen vetojen määrä minuutissa nykyisen intervallin ajalta.

V. interv. vetot.

Keskimääräinen vetojen määrä minuutissa viimeisen kokonaisen intervallin ajalta.

V. alt.välin vet.

Keskimääräinen vetojen määrä minuutissa viimeisen kokonaisen altaanvälin ajalta.

Int. vetotyyppi

Intervallin nykyinen vetotyyppi.

V. int. v.tyyppi

Viimeksi suoritetun intervallin aikana käytetty vetotyyppi.

V. alt.v. v.tyyppi

Viimeksi suoritetun altaanvälin aikana käytetty vetotyyppi.

Keskim. SWOLF

Nykyisen suorituksen keskimääräinen Swolf-pistemäärä. Swolf-pistemäärä on aika ja vetojen määrä, jonka käytät yhden allasvälin uimiseen (Uintitermejä). Avovesiuinnissa Swolf-pisteet lasketaan 25 metrin matkalla.

V. alt.v. SWOLF

Viimeksi uidun altaanvälin Swolf-pistemäärä.

Interv. SWOLF

Nykyisen intervallin keskimääräinen Swolf-pistemäärä.

Viime int SWOLF

Viimeksi suoritetun intervallin keskimääräinen Swolf-pistemäärä.

Auringonnousu

Auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.

Auringonlasku

Auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.

Lämpötila

Ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötila-anturiin.

Ylin / 24 h

Viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu enimmäislämpötila.

Alin / 24 h

Viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu vähimmäislämpötila.

Kesk. kierr.aika

Nykyisen suorituksen keskimääräinen kierrosaika.

Kulunut aika

Tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton 5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20 minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.

Intervallin aika

Nykyisen intervallin sekuntikellon aika.

Kierrosaika

Nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.

V. interv. aika

Viimeksi uidun intervallin sekuntikellon aika.

Ed. kierr. aika

Viimeisen kokonaisen kierroksen sekuntikellon aika.

Askeleen pituus

Askeleen pituus on kahden maakosketuksen väli metreinä.

Ask. keskipituus

Askeleen keskipituus nykyisen harjoituksen aikana.

Ask. pit. kierr.

Askeleen keskipituus nykyisen kierroksen aikana.

Aika alueella

Kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.

Kellonaika

Kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).

Aika seur.

Arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Ajanotto

Laskuriajastimen nykyinen aika.

Vääntömomentin teho

Ajajan polkemistehokkuus.

Training Effect

Nykyinen vaikutus (1,0–5,0) aerobiseen kuntoosi.

VMG

Nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Pystym. määr.

Nykyisen sijaintisi ja määränpään välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Pystysuunt. liike

Juoksun joustavuus. Senttimetreinä mitattu ylävartalon pystysuuntainen liike kullakin askeleella.

Pyst.s.liike. ka.

Nykyisen suorituksen keskimääräinen pystysuuntainen liikehdintä.

Kierr. ps. liike

Nykyisen kierroksen keskimääräinen pystysuuntainen liikehdintä.

Pystysuhde

Pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen pituuden suhde.

Pyst. liik. keskis

Pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen pituuden keskisuhde nykyisen harjoituksen aikana.

Kierr. pystys.

Pystysuuntaisen liikehdinnän ja askeleen pituuden keskisuhde nykyisen kierroksen aikana.

Pystynopeus

Nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.

Pystynop. koht.

Nousu-/laskunopeus ennalta määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Työ

Tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä kilojouleina.