Carga de datos manual a Garmin Connect Mobile

  1. Mantén pulsado UP.
  2. Selecciona Configu​ración > Bluetooth > Sincronización.