Start en intervaltræning

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
  3. Vælg en aktivitet.
  4. Vælg START for at starte timeren.
  5. Hvis intervaltræningen omfatter opvarmning, skal du vælge LAP for at starte det første interval.
  6. Følg instruktionerne på skærmen.

Efter alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.