Stop en intervaltræning

  • Du kan til enhver tid vælge LAP for at stoppe et interval før tid.
  • Du kan til enhver tid vælge STOP for at stoppe timeren.
  • Hvis du har lagt en afkølingsperiode ind i intervaltræningen, skal du vælge LAP for at afslutte intervaltræningen.