Indstilling af en alarm

Du kan indstille op til ti forskellige alarmer. Du kan indstille hver alarm til at lyde én gang eller blive gentaget regelmæssigt.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Ur > Alarm > Tilføj alarm.
  3. Vælg Status > Til.
  4. Vælg Klokkeslæt, og indtast alarmtidspunktet.
  5. Vælg Meddelelse, og vælg en meddelelsestype (valgfrit).
  6. Vælg Frekvens, og vælg, hvornår alarmen skal gentages.
  7. Vælg Baggrundslys > Til for at tænde for baggrundsbelysningen sammen med alarmen.