Indstilling af hastighed og distance for fodsensor

Før du kan tilpasse fodsensorens hastighed og distance, skal du parre din enhed med fodsensoren (Parring af ANT‍+ sensorer).

Du kan indstille din enhed til at tempo distance ud fra dine fodsensordata i stedet for fra GPS-data.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Indstillinger > Sensorer.
  3. Vælg din fodsensor.
  4. Vælg Fart.
  5. Vælg en funktion:
    • Vælg Indendørs, når du træner med GPS slået fra, hvilket normalt er indendørs.

    • Vælg Altid, hvis du vil bruge fodsensordataene uanset GPS-indstillingen.