Visning af enhedsoplysninger

Du kan få vist enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Indstillinger > System > Om.