Følg en træning fra internettet

Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect).‍

  1. Tilslut enheden til din computer.
  2. Gå til www.garminconnect.com.
  3. Opret og gem en ny træning.‍
  4. Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen.‍
  5. Frakobl enheden.