Tilpasning af kortfunktioner

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Indstillinger > Navigation > Skærmbilleder.
  3. Vælg en funktion:
    • Vælg Kort for at aktivere/deaktivere kortet.

    • Vælg Guide for at aktivere eller deaktivere det guide-skærmbillede, som viser den kompaskurs, der skal følges, mens der navigeres.

    • Vælg et skærmbillede, som du vil tilføje, fjerne eller tilpasse.