Opsætning af en retningsindikator

Du kan opsætte en retningsindikator, som skal vises på dine datasider, mens du navigerer. Indikatoren peger i retning af dit mål.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Indstillinger > Navigation > Heading Bug.