Naviger til startpunktet

Du kan navigere tilbage til sporets eller aktivitetens startpunkt langs den rute, du har tilbagelagt. Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.

Under en aktivitet skal du vælge STOP > TracBack.

Din nuværende position glyph icon og sporet, du skal følge glyph icon, vises på kortet.