Barometerindstillinger

Hold UP nede, og vælg Indstillinger > Sensorer > Barometer.

Plot

Indstiller tidsskalaen på kortet i barometer-widget.

Stormadvarsel

Indstiller hastigheden for ændringen i barometertrykket, der udløser en stormadvarsel.