Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet

 1. Hold UP nede.
 2. Vælg Indstillinger > Apps > Tilføj ny.
 3. Vælg en aktivitetstype.
  BEMÆRK: Hvis du opretter en brugerdefineret multisport-aktivitet, bliver du bedt om at vælge to eller flere aktiviteter og inkludere overgange.
 4. Vælg om nødvendigt en farvetone.
 5. Vælg om nødvendigt et ikon.
 6. Vælg et navn, eller indtast et brugerdefineret navn.

  Duplikerede aktivitetsnavne indeholder et tal, f.eks. Triathlon(2).

 7. Vælg en funktion:
  • Vælg Anvend standard for at oprette din brugerdefinerede aktivitet ud fra systemets standardindstillinger.

  • Vælg en kopi af en eksisterende aktivitet for at oprette din brugerdefinerede profil ud fra en af dine gemte aktiviteter.

 8. Vælg om nødvendigt GPS-tilstanden.
 9. Vælg en funktion:
  • Vælg Udført for at gemme og anvende den tilpassede aktivitet.

  • Vælg Rediger indstill. for at tilpasse specifikke aktivitetsindstillinger.