Visning af tidevandsdata

Du kan se op til syv dages tidevandsdata for din aktuelle position. Du kan opdatere din position ved vælge START på tidevandsskærmbilledet.

  1. START > Tidevand.

    Der vises et 24-timers tidevandskort, som viser højvande glyph icon og lavvande glyph icon for den aktuelle dato.  2. Vælg UP eller DOWN for at få vist tidevandsdata fra andre dage.