Visning af meddelelser

  1. Fra uret skal du vælge UP for at få vist en widget med meddelelser.
  2. Vælg START, og vælg en meddelelse.
  3. Vælg om nødvendigt DOWN for at rulle gennem indholdet i meddelelsen.
  4. Vælg BACK for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

    Meddelelsen bliver på din quatix 3 enhed, indtil du ser den eller sletter den på din mobile enhed.