Start af aktivitet

Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er nødvendigt). Når du stopper aktiviteten, vender enheden tilbage til urtilstand.

  1. Fra uret vælges START.
  2. Vælg en aktivitet.
  3. Hvis det er nødvendigt, skal du følge instruktionerne på skærmen for at angive yderligere oplysninger.
  4. Hvis det er nødvendigt, skal du vente, mens enheden opretter forbindelse til dine ANT‍+ sensorer.
  5. Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor og vente, indtil enheden finder satellitsignaler.
  6. Vælg START for at starte timeren.
    BEMÆRK: Enheden registrerer dine aktivitetsdata, indtil du starter timeren.