Scorekort

  1. Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge START > Start scoring.

    Scorekortet vises, når du er på greenen.

  2. Vælg DOWN eller UP for at angive scoren.

    Din samlede score glyph icon er opdateret.