Introduktion

ADVARSEL! Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
ADVARSEL! Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.