Angivelse af sejladsenheder

  1. Fra uret vælges START.
  2. Vælg Sejl > Indstillinger > Enheder.
  3. Vælg en funktion.