Brug af distancetæller

Distancetælleren registrerer automatisk den samlede tilbagelagte distance og højdeforøgelsen.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Min statistik > Triptæller.
  3. Vælg en indstilling for at få vist totaler for distancetælleren.
  4. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en total og vælge Ja for at nulstille distancetælleren.