Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK! Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
BEMÆRK! Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.
BEMÆRK! Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.
BEMÆRK! Undgå at trykke på tasterne under vandet.
BEMÆRK! Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.
BEMÆRK! Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.