Brug af distancetæller til golf

Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden, distancen og det antal skridt, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper automatisk, når du starter på eller afslutter en runde.

  1. Vælg START > Triptæller.
  2. Vælg om nødvendigt Nulstil for at nulstille distancetælleren til nul.