Nulstilling af enheden

Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den.

  1. Hold LIGHT nede i mindst 25 sekunder.
  2. Hold LIGHT nede i ét sekund for at tænde for enheden.