Påsætning af pulsmåleren

Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under din aktivitet.

  1. Sæt eventuelt stropudvidelsen fast på pulsmåleren.
  2. Gør elektroderne glyph icon bag på pulsmåleren våde for at sikre en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.

  3. Pulsmåleren skal bæres med Garmin logoets højre side opad.

    Sammenkoblingen af løkken glyph icon og krogen glyph icon skal være på din højre side.

  4. Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på remmen til løkken.
    BEMÆRK: Sørg for, at vedligeholdelsesmærket ikke foldes.

Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.