Udskiftelige batterier

ADVARSEL! Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
ADVARSEL! Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
ADVARSEL! Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.
ADVARSEL! Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIGTIG ! Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterierne.