Ankerindstillinger

Vælg START > Anker > Opsætning.

Omfang

Beregner omfanget for at hjælpe med til at kaste anker.

Dybde

Indstiller vanddybden.

Stævn offset

Angiver afstanden mellem bådens stævn og din GPS-antennes position.

Forskydning

Indstiller forskellen mellem kølens dybde og din transducers position.

Indstil alarm

Indstiller en alarm, som giver dig besked, når båden driver en angivet afstand fra ankeret.

Opdater interval

Indstiller tidsintervallet for opdatering af ankeralarmdata.