Navigation med Sight 'N Go

Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.eks. et vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Navigation > Sigt og gå.
  3. Peg urets øverste del mod en genstand, og vælg START.
  4. Vælg en aktivitet.

    Der vises navigationsoplysninger.

  5. Vælg START for at begynde navigationen.
  6. Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider (valgfrit).