Start en triatlon- eller multisportsaktivitet

Før du påbegynder en aktivitet, skal du oplade enheden (Opladning af enheden). Før du kan bruge en ANT‍+ sensor, skal du parre sensoren med din enhed (Parring af ANT‍+ sensorer).

 1. Du skal parre dine ANT‍+ sensorer, f.eks. en fodsensor eller pulsmåler (valgfri).
 2. Fra uret vælges START.
 3. Vælg Triathlon eller en brugerdefineret multisportsaktivitet.
 4. Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
 5. Vælg START for at starte timeren.

  Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.

 6. Start din første aktivitet.
 7. Vælg LAP for at blive ført videre til den næste aktivitet.

  Hvis overgange aktiveres, registreres skiftetiden separat fra aktivitetstiderne.

 8. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge LAP for at starte den næste aktivitet.
 9. Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider (valgfrit).
 10. Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP > Gem.