Start af en træning

Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra din Garmin Connect konto.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Træning > Min træning.‍
  3. Vælg en træning.
  4. Vælg Start træningen.
  5. Vælg evt. en aktivitetstype.
  6. Vælg START for at starte timeren.

Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i træningen, målet (valgfrit) og de aktuelle træningsdata.