Indstilling af dine pulszoner

Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine standardpulszoner. Enheden har separate pulszoner for løb, cykling og svømning. Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du kan også indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls manuelt. Du kan justere dine zoner på enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect konto.

 1. Hold UP nede.
 2. Vælg Min statistik > Brugerprofil > Pulszoner.
 3. Vælg Standard for at få vist standardværdierne (valgfrit).

  Standardværdierne kan anvendes for løb, cykling og svømning.

 4. Vælg Løb, Cykling eller Svømning.
 5. Vælg Præference > Indstil brugerdef..
 6. Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls.
 7. Vælg Laktat-tærskel, og indtast din laktat-tærskelpuls.

  Du kan udføre en guidet test for at vurdere din laktat-tærskel (Laktattærskel).

 8. Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls.
 9. Vælg Zoner > Baseret på.
 10. Vælg en funktion:
  • Vælg BPM for at få vist og redigere zonerne i slag pr. minut.

  • Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls.

  • Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en procentdel af din heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls).

  • Vælg %Laktat-tærskel for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din laktat-tærskelpuls.

 11. Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.