Visning af din tid i hver pulszone

Før du se pulszonedata, skal du parre enheden med en kompatibel pulssensor, fuldføre en aktivitet og gemme aktiviteten.

Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere træningens intensitet.

  1. Hold UP nede.
  2. Vælg Historik > Aktiviteter.
  3. Vælg en aktivitet.
  4. Vælg Tid i zone.