Varemærkemeddelelser

Garmin, Garmin-logoet, ANT‍+, Auto Lap, Auto Pause, quatix, TracBack, VIRB og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Connect IQ, Garmin Connect, Garmin Express, tempe og Vector er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende Firstbeat Technologies Ltd., iOS er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og anvendes under licens fra Apple Inc., og Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Training Stress Score (TSS), Intensity Factor (IF) og Normalized Power (NP) er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. Wi‑Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Dette produkt er ANT‍+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.