Datafelter

Gnsn. kadence

Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.

Gnsn. kadence

Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.

Kadence

Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data vises.

Kadence

Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).

Omg.kadence

Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.

Omg.kadence

Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.

Sidste om - kad.

Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.

Sidste om - kad.

Løb. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.

Omgivende tryk

Det ukalibrerede omgivende tryk.

Gnsn. opstigning

Stigningens gennemsnitlige lodrette distance siden den seneste nulstilling.

Omg.stigning

Stigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.

Sidste omg. - op

Stigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.

Maks opstigning

Den maksimale stigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

Samlet stigning

Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling.

Balance

Den aktuelle venstre/højre effektbalance.

10s gns balance

10-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

30s gns balance

30-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

3s gnsn balance

Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

Gnsn. balance

Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle aktivitet.

OmgBalance

Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle omgang.

Barometertryk

Det aktuelle tryk med kalibrering.

Retning

Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Præstationskrav

Scoren for præstationskravet er en vurdering i realtid af din egnethed til at præstere.

Kalorier

Antallet af forbrændte kalorier i alt.

Kompas kurs

Den retning, du bevæger dig i, baseret på kompasset.

Kurs

Retningen fra din startposition til en destination. Banen kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Gns nedstigning

Nedstigningens gennemsnitlige lodrette distance.

Omg. nedstign.

Nedstigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.

S omg - nedstign

Nedstigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.

Maks. nedstign.

Den maksimale nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

Samlet fald

Den samlede højdenedstigning siden den seneste nulstilling.

Distance

Den tilbagelagte afstand for aktuelt spor eller aktivitet.

Interval Distance

Den tilbagelagte afstand for det aktuelle interval.

Omgangsdist.

Den tilbagelagte afstand for den aktuelle omgang.

Sdst intrv - dist

Den tilbagelagte afstand for det senest gennemførte interval.

Dist. sn. omg.

Den tilbagelagte afstand for den senest gennemførte omgang.

Nautisk distance

Den tilbagelagte distance i nautiske meter eller nautiske fod.

Dist. Resterende

Den resterende afstand til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Dist. til næste

Den resterende distance til det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Højde

Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.

Maksimal højde

Den største højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

Min. Højde

Den laveste højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

Destination Navn

Det sidste punkt på ruten til destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

FORV. ANK.

Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

ETA ved næste

Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

CA SLUT

Den anslåede resterende tid, inden du når den sidste destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Glidehældning

Hældningen på tilbagelagt vandret distance til ændringen i lodret distance.

Glidehæld. dest.

Den påkrævede glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

GPS-højde

Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.

GPS-kurs

Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.

Stigning

Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du f.eks. tilbagelægger 60 m (200 fod) for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.

GCT

Den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens du løber, målt i millisekunder. Tiden med jordkontakt beregnes ikke ved gang.

Gnsn. GCT

Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den aktuelle aktivitet.

Omgang GCT

Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den aktuelle omgang.

Bal. kontakt m jorden

Venstre/højre balance i tid med jordkontakt, mens du løber.

Gns bl knt.tid jrd

Den gennemsnitlige balance i tid med jordkontakt for den aktuelle session.

Bal ktid jrd/omg

Den gennemsnitlige balance i tid med jordkontakt for den aktuelle omgang.

Retning

Den retning, du bevæger dig i.

Puls

Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.

%HRR

Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls).

Puls %maks.

Procentdelen af maksimal puls.

Gnsn. puls

Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.

Gnsntl. %HRR

Den gennemsnitlige procentdel af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet.

Gn. puls Maks

Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.

Int. gns. puls

Den gennemsnitlige puls for det aktuelle svømmeinterval.

Int. gns. %HRR

Den gennemsnitlige procentdel af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle svømmeinterval.

Int. gns. %maks.

Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.

Int. maks. puls

Den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.

Int. maks. %HRR

Den maksimale procentdel af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle svømmeinterval.

Max %Max intrvl

Den maksimale procentdel af den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.

Omgangs puls

Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang.

Omgang %HRR

Den gennemsnitlige procentdel af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.

Omg.puls Maks.l

Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.

Sdst omg.puls

Den gennemsnitlige puls for den senest gennemførte omgang.

Pulszone

Det aktuelle interval for din puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder).

Omgange

Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle aktivitet.

Længder

Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den aktuelle aktivitet.

Intervallængder

Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det aktuelle interval.

Dest. position

Positionen af din endelige destination.

Længde/bredde

Den aktuelle position i længde- og breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.

Position

Den aktuelle position ved brug af den valgte indstilling for positionsformat.

Næste waypoint

Det næste punkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Afvigelse

Afveget afstand til venstre eller højre for den oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

500 m tempo

Det aktuelle svømmetempo pr. 500 meter.

Gn 500 m tempo

Det gennemsnitlige svømmetempo pr. 500 meter for den aktuelle aktivitet.

Omg 500 m tmpo

Det gennemsnitlige svømmetempo pr. 500 meter for den aktuelle omgang.

S om. 500 m tmp

Det gennemsnitlige svømmetempo pr. 500 meter for den sidste omgang.

Gnsn.tempo

Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle aktivitet.

Tempo

Det aktuelle tempo.

Interval Tempo

Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle interval.

Omgangstempo

Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle omgang.

Sdst intv - tmp

Det gennemsnitlige tempo for det senest gennemførte interval.

Sd. omg, tempo

Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte omgang.

Sdst lngd - tmpo

Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte pool-længde.

Ens.hed i tråd

Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.

Effekt

Den aktuelle effekt i watt.

% FTP

Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional threshold power).

10s gnsn. effekt

10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

30s gnsn effekt

30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

3s gnsn effekt

3-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Gnsn.effekt

Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle aktivitet.

Intensitetsfaktor

Intensity Factor for den aktuelle aktivitet.

Omgang - effekt

Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle omgang.

S. omg. - effekt

Den gennemsnitlige effekt for den senest gennemførte omgang.

Maksimal effekt

Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.

Omg Max effekt

Den højeste effekt for den aktuelle omgang.

NP

Normalized Power for den aktuelle aktivitet.

Omgang - NP

Gennemsnitlig Normalized Power for den aktuelle omgang.

Sidste omg - NP

Gennemsnitlig Normalized Power for den senest gennemførte omgang.

Effekt til vægt

Den aktuelle effekt målt i watt pr. kilogram.

TSS

Training Stress Score for den aktuelle aktivitet.

Effektzone

Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.

Gentag til

Timeren for det sidste interval plus den aktuelle hvilepause (svømning i swimmingpool).

Hviletimer

Timeren for den aktuelle hvilepause (svømning i pool).

Fart

Den aktuelle rejsehastighed.

Gnsnitlig. fart

Den gennemsnitlige fart for den aktuelle aktivitet.

Omgangsfart

Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.

Sdst omg.fart

Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.

Maksimal fart

Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.

Nautisk fart

Den aktuelle hastighed i knob.

Skridt

Det antal skridt, din fodsensor har registreret.

Gns dist.pr. tag

Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.

Interv dist pr. tag

Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag i det aktuelle interval.

Interv dist pr. tag

Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag i det seneste fuldførte interval.

Distance pr. tag

Den tilbagelagte distance pr. tag.

Svømmetag

Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.

Interval tag

Det samlede antal tag for det aktuelle interval.

Sdst intv - tag

Det samlede antal tag for det senest gennemførte interval.

S. lgd - tag

Det samlede antal tag i den senest gennemførte pool-længde.

Gn. tag/længde

Det gennemsnitlige antal tag pr. længde under den aktuelle aktivitet.

Int. tag/længde

Det gennemsnitlige antal tag pr. længde i det aktuelle interval.

Antal tag

Antallet af tag pr. minut (spm).

Gns tag hast.

Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.

Interval tag hast.

Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) i det aktuelle interval.

Sd. intrv tag hst.

Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) i det senest gennemførte interval.

S. omg-hast. tag

Det gennemsnitlige antal af tag pr. minut (spm) under den senest gennemførte pool-længde.

Interval tag type

Den aktuelle type tag i intervallet.

Sd. intv - tgtyp

Den anvendte type tag under det senest gennemførte interval.

S.omg-hastType

Den anvendte type tag under den senest gennemførte pool-længde.

Gnmsn. SWOLF

Den gennemsnitlige swolf-score for den aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi). Ved svømning i åbent vand bruges 25 meter til at beregne swolf-scoren.

Sdst lgd-SWOLF

Swolf-scoren for den senest gennemførte pool-længde.

Interval SWOLF

Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle interval.

S Int. SWOLF

Den gennemsnitlige swolf-score for det senest gennemførte interval.

Sol op

Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.

Solnedgang

Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.

Temperatur

Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren.

24 timer maks.

Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer.

24 timer min.

Den laveste registrerede temperatur i de sidste 24 timer.

Gnsn omg. tid

Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.

Tidsforbrug

Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks. starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.

Interval - tid

Stopurstid for det aktuelle interval.

Omgangstid

Stopurstid for den aktuelle omgang.

Sidste intervaltid

Stopurstid for det senest gennemførte interval.

Sidste omg.tid

Stopurstid for den senest gennemførte omgang.

Skridtlængde

Skridtlængde fra et fodnedslag til det næste, målt i meter.

Gns skridtlgd

Den gennemsnitlige skridtlængde for den aktuelle session.

Omg skridtlgd

Den gennemsnitlige skridtlængde for den aktuelle omgang.

Tid i zone

Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.

Klokkeslæt

Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

Tid til næste

Den anslåede resterende tid, inden du når det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Timer

Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.

Effektivitet i tråd

Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i pedalerne.

Train. Effect (TE)

Den aktuelle indvirkning (1,0 til 5,0) på den aerobe kondition.

VMG

Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

V dist til dest

Højdedistancen mellem din aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Vertikalt udsving

Højden af dine hop, når du løber. Den lodrette bevægelse i din overkrop, målt i centimeter for hvert trin.

Gn. vert. udsv.

Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving for den aktuelle aktivitet.

Omg.vrt. udsv.

Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving for den aktuelle omgang.

Vertikalt forhold

Forholdet mellem vertikale svingninger og skridtlængden.

Gns vert. forhold

Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle session.

Omg vert forhold

Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle omgang.

Lodret fart

Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

Vert hastgh. mål

Stignings- eller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Arbejde

Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i kilojoule.