Zahájení intervalového tréninku

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
  3. Vyberte aktivitu.
  4. Výběrem možnosti START spustíte stopky.
  5. Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stiskem tlačítka LAP zahájíte první interval.
  6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.