Nastavení budíku

Můžete nastavit až deset samostatných alarmů. Každý alarm lze nastavit tak, aby zazněl jednou nebo se pravidelně opakoval.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Hodiny > Budík > Nový alarm.
  3. Vyberte možnost Stav > Zapnuto.
  4. Vyberte možnost Čas a zadejte čas alarmu.
  5. Vyberte možnost Oznámení a zvolte typ oznámení (volitelné).
  6. Vyberte možnost Opakování a zvolte, kdy se má alarm opakovat.
  7. Pokud chcete, aby se spolu s alarmem zapínalo podsvícení, vyberte možnost Podsvícení > Zapnuto .