Tipy pro chybějící data dynamiky běhu

Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet tyto tipy.

  • Ujistěte se, zda máte příslušenství quatix 3.

    Příslušenství s běžeckou dynamikou mají na přední straně modulu.

  • Podle pokynů znovu spárujte příslušenství quatix 3 se zařízením quatix 3.
  • Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují pouze nuly, ujistěte se, zda nosíte snímač srdečního tepu správnou stranou nahoru.
    POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí a vyváženost se zobrazuje pouze při běhu. Během chůze ji nelze vypočítat.