Úprava uložených poloh

Uloženou polohu můžete uložit nebo upravit její název, nadmořskou výšku a informace o poloze.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
  3. Vyberte umístění pro ukládání.
  4. Po výběru možnosti budete moci upravit polohu.