Nastavení možností Nožní snímač – rychlost a vzdálenost

Než bude možné provést úpravu rychlosti a vzdálenosti nožního snímače, je nutné jej spárovat se zařízením (Párování snímačů ANT‍+).

Zařízení můžete nastavit tak, aby k výpočtu tempa a vzdálenosti používalo místo dat GPS data nožního snímače.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Snímače.
  3. Vyberte nožní snímač.
  4. Vyberte možnost Rychlost.
  5. Vyberte možnost:
    • Při tréninku s vypnutým systémem GPS, obvykle ve vnitřních prostorech, vyberte možnost Uvnitř.

    • Vyberte možnost Vždy, pokud chcete používat data nožního snímače bez ohledu na nastavení systému GPS.