Nastavení upozornění na čas východu a západu slunce

Můžete si nastavit upozornění, které zazní určitý počet minut nebo hodin před časem východu nebo západu slunce.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Hodiny > Alarmy.
  3. Vyberte možnost:
    • Vyberte možnost Do záp sl > Stav > Zapnuto.

    • Vyberte možnost Do vých sl > Stav > Zapnuto.

  4. Vyberte možnost Čas a zadejte délku intervalu.