Používání režimu Nerušit

Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy je vypnuto podsvícení a nezasílají se oznámení pomocí vibrací. Tento režim můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.

  1. Přidržte tlačítko LIGHT.
  2. Vyberte možnost Do Not Disturb > Zapnuto.
    TIP: Chcete-li režim Nerušit ukončit, přidržte tlačítko LIGHT a vyberte možnost Do Not Disturb > Vypnuto.