Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

  1. Přidržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o.