Sledování tréninku z webové stránky

Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Garmin Connect).‍

  1. Připojte zařízení k počítači.
  2. Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
  3. Vytvořte a uložte nový trénink.‍
  4. Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
  5. Odpojte zařízení.