Výměna baterie snímače srdečního tepu

 1. Sejměte objímku z modulu snímače srdečního tepu glyph icon.
 2. Pomocí malého křížového šroubováku (00) vyšroubujte čtyři šroubky na přední straně modulu.
 3. Vyjměte kryt a baterii.

 4. Počkejte 30 sekund.
 5. Pod plastové úchyty glyph icon vložte novou baterii kladnou stranou vzhůru.
  POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili těsnící O-kroužek.

  Těsnění musí stále obepínat vnější stranu vyvýšeného plastového kroužku.

 6. Vraťte zpět přední kryt a zašroubujte čtyři šroubky.

  Dbejte na správnou orientaci předního krytu. Šroubky glyph icon musí odpovídat správným otvorům na předním krytu.

  POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
 7. Nasaďte zpět objímku.

Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu spárovat se zařízením.