Přizpůsobení funkcí mapy

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Datové obrazovky.
  3. Vyberte možnost:
    • Výběrem možnosti Mapa mapu zapnete nebo vypnete.

    • Výběrem možnosti Průvodce zapnete nebo vypnete obrazovku průvodce zobrazující směr k cíli, který ukazuje váš kompas s trasou, které se můžete při navigaci držet.

    • Vyberte obrazovku, kterou chcete přidat, odstranit nebo upravit.