Nastavení malého indikátoru směru pohybu

Indikátor směru pohybu můžete nastavit, aby při navigaci zobrazoval stránky s údaji. Indikátor ukazuje k vašemu cílovému směru pohybu.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Heading Bug.