Nastavení barometru

Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Snímače > Barometr.

Graf

Slouží k nastavení časového měřítka pro mapu v pomůcce barometru.

Bouřková výstraha

Slouží k nastavení míry změny barometrického tlaku, která spustí bouřkovou výstrahu.