Spuštění odpočítávače času

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
  3. Zadejte čas.
  4. Pokud chcete po vypršení limitu časovač automaticky znovu spustit, vyberte možnost Restartovat > Zapnuto.
  5. V případě potřeby vyberte možnost Oznámení a zvolte typ oznámení.
  6. Vyberte možnost Spustit časovač.