Posouvání a změna měřítka mapy

  1. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN během navigace zobrazte mapu.
  2. Podržte tlačítko UP.
  3. Vyberte možnost Posunout/Přiblížit a oddálit.
  4. Vyberte možnost:
    • Chcete-li přepnout mezi posouváním nahoru a dolů, posouváním doleva a doprava nebo přiblížením a oddálením, stiskněte tlačítko START.

    • Chcete-li posouvat mapu nebo ji přiblížit či oddálit, použijte tlačítka UP a DOWN.

    • Chcete-li režim ukončit, stiskněte tlačítko BACK.